شکستگی شانه ارتوپدی جراحی تعویض شانه

شکستگی شانه

شکستگی شانه چیست؟ شکستگی معمولاً شامل کلواربون (کلاویکول) یا ناحیه زیر استخوان توپی شکل بازوی فوقانی است. علت آن اغلب ضربه ناگهانی به شانه یا فشار شدید آن است. درد شدیدی را  به دنبال دارد و ممکن است بیمار نتواند شرایط را به همین شکل تحمل کند و استخوانهای شانه از وضعیت طبیعی خود خارج …

شکستگی شانه ادامه »