جراحی آرتروسکوپی زانو

جراحی آرتروسکوپی زانو

به کمک آرتروسکوپی امکان تشخیص و درمان بسیاری از ضایعات زانو و شانه و سایر مفاصل وجود دارد. جراحی آرتروسکوپی زانو دوره نقاهت کوتاه و درد بسیار کم از مزایای این روش جراحی است. Arthroscopy به معنای جراحی زانو و یا سایر مفاصل به روش کمتر تهاجمی به کمک نوعی اندوسکپ است. 👨‍⚕️ دکتر فرزاد …

جراحی آرتروسکوپی زانو ادامه »